TRỞ VỀ

[Sự Kiện] - Phong Lăng Độ (10h00 và 20h00)


ĐI THUYỀN PHONG LĂNG ĐỘ


Tham gia tính năng Phong Lăng Độ sẽ nhận được nhiều phần thưởng cần thiết, đặc biệt là điểm kinh nghiệm.

NPC liên quan

NPC Ghi chú

Thuyền phu (Ất/Giáp/Bính)

Vị trí bờ nam Phong Lăng Độ

Chức năng: Nhận, giao và hủy nhiệm vụ "Tiêu diệt Thủy Tặc"

Cách thức tham gia

Mỗi ngày vào lúc 10h00 và 20h00, quý nhân sĩ mang 01 lệnh bài thủy tặc (có bán tại NPC Nữ Thương Nhân trung tâm thành đô) bờ nam Phong Lăng Độ để lên thuyền (nhớ nhận nhiệm vụ Tiêu diệt Thủy Tặc)

Phần thưởng

  • Tiêu diệt thành công Boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh sẽ may mắn nhận được phần thường là Phúc Duyên, Tiên Thảo Phộ, Võ Lâm Mật Tịch, Tẩy Tủy Kinh, Hoàn thành dã tẩu lệnh bài...
  • Tiêu diệt quái Thủy Tặc trên thuyền có cơ hội nhận Truy Công Lệnh dùng để hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Diệt Thủy Tặc, may mắn nhận được một số điểm kinh nghiệm.
  • Tiêu diệt thành công Boss Đại Thủy Tặc Đầu Lĩnh sẽ nhận được 30.000.000 EXP (cộng dồn), quế hoa tửu và Hoàn thành dã tẩu lệnh bài

Võ Lâm Hồi Xưa - một lần nữa trải nghiệm võ lâm sơ khai