TRỞ VỀ

[Sự kiện] - Trống khải hoàng Bang Hội (19h00 đến 20h00)


TRỐNG KHẢI HOÀN - BANG HỘI


Được biết Trống Khải Hoàn là bảo vật được các quý bang chúng truyền miệng bấy lâu nay. Nay tái xuất tại khắp chốn Võ Lâm Hồi Xưa, chỉ cần tiếng trống vang lên là sự khịch lệ bang chúng tề tựu về sum vầy tăng tinh thần đoàn kết và tình nghĩa giang hồ cho toàn bộ Bang Hội.

Được biết chỉ có những bậc thống lĩnh Bang Hội mới có thể triệu hồi trống cất tiếng khải hoàn - tăng một mức kinh nghiệm không hề nhỏ cho những thành viên tề tựu tại nơi đặt trống.

Trống khải hoàn Bang Hội sau khi triệu hồi thành công

Điều kiện và thời gian

  • Thời gian áp dụng: từ 19h00, ngày 15/03/2023
  • Đối tượng sử dụng: Bang Chủ và Trưởng Lão các Bang Hội
  • Điều kiện nhận kinh nghiệm: Đẳng cấp từ 80 trở lên
  • Thời gian sử dụng Trống khải hoàn: 19h00 - 20h00 mỗi ngày

Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Bán tại NPC Nữ Thương Nhân giá 1000 vạn lượng

Hướng dẫn sử dụng

  • Bang Chủ hoặc Trưởng Lão sử dụng Trống khải hoàn vào thời gian nêu trên (chỉ được phép sử dụng nơi phi chiến đấu)
  • Trống tồn tại trong 180 phút kể từ lúc triệu hồi
  • Chỉ thành viên đại cấp 80 trở lên mới nhận được điểm kinh nghiệm
  • Tối đa chỉ có thể nhận 60.000.000 điểm kinh nghiệm/ngày/nhân vật
  • Mỗi 10 giây các thành viên Bang Hội đứng gần trống nhận từ 200.000 - 500.000 điểm EXP (không cộng dồn) tùy theo số lượng thành viên.
Số lượng thành viên Điểm kinh nghiệm/thành viên/10 giây
<= 10 200.000 EXP
11 đến 30 250.000 EXP
31 đến 40 300.000 EXP
41 đến 50 350.000 EXP
51 đến 60 400.000 EXP
> 60 500.000 EXP

Võ Lâm Hồi Xưa - trải nghiệm chuẩn võ lâm ngày xưa